ஒரே நேரத்தில் அரசுப் வேலையில் சேர்ந்த தாய் – மகள்

குவியும் பாராட்டுக்கள்

ஒருவருக்கு அரச வேலை கிடைப்பதே குதிரைக்கொம்பாக இருக்கும் நிலையில், ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாயும் மக்களும், கடும் முயட்சியின் பின் தேர்வின் மூலம் அரச வேலை பெற்றுள்ளனர். இவர்களுக்கான பாராட்டுக்கள் பலதரப்பில் இருந்தும் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இவர்களின் விடா முயட்சி பலருக்கும் ஒரு படிப்பினையாக அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரே நேரத்தில் அரசுப் வேலையில் சேர்ந்த தாய் – மகள்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.